A punto estaban de vender esta casa, con 10 cadáveres enterrados..